Current PTE courses in Hanoi

Home / Education / Training Programs / PTE Training / Current PTE courses in Hanoi

 KHOÁ HỌC PTE INTENSIVE
Học phí, thời lượng: 11.900.000 VNĐ/12 buổi/khoá
Thời gian học: 18h – 20h thứ 3,5 & 8h30 – 10h30 Chủ nhật
Đối tượng: Tối thiểu đạt PTE 50+ (~IELTS 6.0)
Đầu ra: PTE 65+ (~IELTS 7.0)

 KHOÁ HỌC PTE YOUNG LEARNER
Học phí, thời lượng: 9.900.000 VNĐ/18 buổi/khoá
Thời gian học: 18h – 20h thứ 2, 4, 6
Đối tượng: Từ 0 – 4.0 IELTS
Đầu ra: PTE 35+, 50+ (~5.0 – 6.0 IELTS)

Đặc biệt khi đăng ký #COMBO 2 khoá học: PTE Intensive + PTE Young Learner sẽ được hưởng giá ưu đãi 19.900.000 VNĐ (Giá gốc là 21.800.000 VNĐ)

 KHOÁ HỌC 1:1
Học phí: 25.000.000 VNĐ
Thời lượng: 12 buổi/khoá